APIA: cum trebuie sa fie cererile pentru subventii

cal la carutaNicolae Horumbă, director Proceduri plăți pe suprafață din APIA, a făcut câteva recomandări fermierilor care depun cererea unică pentru subvenții.

Terenurile cu statut incert
În primul rând, fermierul trebuie să-și clarifice situația terenurilor pe care le cultivă înainte de a veni la APIA. “Recomandarea mea personală este ca, dacă există terenuri cu statut incert, să le declare, pentru că sunt obligați, dar să nu solicite plata pentru ele. Există riscul ca, dacă se constată neconformități pentru acele suprafețe cu statut juridic incert sau situație neclară în documente, să fie penalizați. E mai simplu pentru fermier să declare că nu solicită plata pentru o parcelă”, spune directorul. Chiar dacă nu primește subvenție pentru acel teren, fermierul are obligația să respecte bunele condiții agricole și de mediu și este posibil să aibă și zone de interes ecologic pe el, care intră în calculul procentului de 5%.

Tabel centralizator

Ca noutate, anul acesta fermierii trebuie să depună un tabel centralizator cu suprafețele pe care le lucrează. “Conform Regulamentului, trebuie să ne asigurăm că fermierii înțeleg conceptul de identificare fără echivoc a parcelelor. În mai multe state membre s-a observat o anumită fluctuație a parcelelor lucrate de același fermier în decursul anilor. Comisia Europeană știe că sunt state care nu au cadastru. De aceea, trebuie ca Agenția să se asigure că, în aplicarea normelor, fermierul identifică fără echivoc parcela lui”, explică Nicolae Horumbă.

ANSVSA înainte de APIA
Pentru fermierii care au și animale, recomandarea directorului este ca, înainte de a se prezenta la APIA, fermierul să meargă la medicii veterinari împuterniciți de liberă practică și să-și clarifice situația în baza de date a ANSVSA. “În anii trecuți au fost numeroase situații de fermieri care au neglijat înregistrarea corectă și la timp a animalelor și a mișcării animalelor în baza de date și, din cauza asta, au fost penalizați la plățile de la APIA”, motivează Horumbă.
“Cel mai important este ca cererea de plată pe care o depune fermierul să conțină date cât mai corecte, pentru că altfel suntem nevoiți să recurgem la sancțiuni, penalizări sau chiar la înaintarea dosarului la organele de anchetă. Am întâlnit și situații în care solicitanții de subvenții vin cu declarații în fals, și atunci suntem nevoiți să aplicăm legea. Pe măsură ce subvențiile au crescut, tentația de fraudă a unora dintre agricultori a crescut și încearcă pe tot felul de căi să folosească documente false ca să acceseze fondurile.”

Cadru legislativ
– Regulamentul 640/2014 al CE privind Sistemul Integrat de Administrare și Control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității.
– OUG nr. 3/2015 publicată în Monitorul Oficial nr. 191 din 23 martie pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură.
– Ordinul 619/2015 al MADR, pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute în OUG nr. 3/2015. Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 234 din 6 aprilie.
– Ordinul 620/2015 al MADR, privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2015, publicat în Monitorul Oficial Nr. 234 bis din 6 aprilie 2015.

sursa: recolta.eu

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


4 × 5 =