Cauta? i un om inso? itor,

Am avut marele avantaj de a veni pe lume într-o familie de învă ători, tatăl meu fiind aproape tot timpul în func ii de conducere. Poveşti despre experien a cunoaşterii radioului vor apărea în altă carte.

Cauta? i un om inso? itor

Aici, e suficient să spunem că o mare parte din cultura generală pe care ne-am dobândit-o i se datorează Radioului. Teatrul radiofonic, poveştile de seară, muzica de toate genurile erau prezente în via a noastră.

Într-un fel, cartea apare şi datorită colaborării cu unii realizatori de emisiuni radio.

Cauta? i un om inso? itor

Înam trimis o scrisoare pe adresa redac iei emisiunilor militare de radio, o scrisoare despre tatăl meu, veteran de război, considerând că un om ca tata e bine să fie cunoscut. În scurt timp, l-am informat pe tata, am aflat frecven a postului Radio Romania Tineret şi mi-am anun at prietenii.

O mare parte din scrisoare a fost citită pe post.

Citation preview H. M-am trezit f o para, la cap tul supliciului meu de drogat ce nu- i mai suport via a f doza obi nuiti n-o s -mi pot îndura mult vreme chinul. Cînd ve i citi cele cîteva pagini mîzg lite în grabn-o s v par surprinz tor de i nu le-a i putea în elege pe deplin niciodat c m aflu în fa a acestei unice alternative: uitarea sau moartea. S-a întîmplat într-una din zonele cele mai pustii ale întinsului Ocean Pacific. Eram împuternicitul armatorului pe un pachebot nimerit sub asalturile unui distrug tor german.

Tata, aflat la 78 de ani, ne scria mai rar. Dar atunci a reuşit să ne trimită o scrisoare din care am femei sexy din Brașov care cauta barbati din Reșița în cuprinsul lucrării. Apoi, pentru că şi un fost coleg, învă ător şi veteran de război, Ion Berinde, i-a cerut date pentru o lucrare, tata a început să-şi redacteze memoriile. În vara anuluiam fost la Vişeu şi tata mi-a încredin at un exemplar al lucrării sale.

Am considerat că efortul lui trebuie să fie răsplătit şi ne facem o datorie de onoare în a publica, pentru cei care l-au cunoscut, acele pagini. Dumitru Grad merită o carte în care şi unii dintre cei care l-au cunoscut să publice câteva cuvinte, să 4 povestească întâmplări şi situa ii cu care să întregim imaginea celui Agen?

ia de intalnire americana a fost un tată, un dascăl şi un cetă ean model. Cartea apare prin contribu ia copiilor lui. O contribu ie importantă are Nina, cea care a fost alături de părin i până în ultima ei clipă.

Account Options

Ea a adunat, cu multă grijă, pozele din care vom însera în carte. Ceilal i doi copii îşi unesc eforturile pentru realizarea acestui proiect visat de mult timp. Meritul căr ii este acela de a reda cetă enilor de azi, atâ ia cât vor dori să citească, un exemplu de via ă dedicată neamului românesc şi şcolii.

Vrem să fie o carte din care să se poată afla cum era învă ământul în ara noastră în diferite perioade ale secolului al XX-lea. Nu ne lăudăm cu o lucrare document, ci cu o lucrare de suflet.

Pentru că prin amintirile noastre, un OM trăieşte, şi acest om chiar merită.

Recommended

Maria Tirenescu Ianuarie, 5 Capitolul I Memoriile lui Dumitru Grad 6 7 20 septembrie — septembrie La 20 septembrieam văzut lumina zilei în comuna Săcel, jude ul Maramureş. Părin ii mei, ărani cu gospodărie mijlocie, creşteau oi, vaci, capre, aveau cai, păsări.

Îmi erau dragi toate, dar mai cu seamă îmi plăceau mieii şi laptele de oaie primăvara, în perioada fătatului. Oile iernau în câmp, iar în vremea fătatului se găseau în Măgurice, unde le era rezervat nutre — fân şi otavă — pentru acea perioadă.

  • Cn 15 - traian dorz - marturisirea stralucita
  • Я вернулся, -- продолжал он, -- по своей доброй воле и в связи с тем, что у меня есть для вас кое-какие важные новости.
  • Даже в Диаспаре Олвин не видел такой роскоши, которая открылась его взору, когда внутренняя дверь воздушного шлюза скользнула в сторону.
  • Video Indiferență oarbă | gazetadebuzau.ro - Site-ul de stiri al TVR

În primăvara anuluicând nici nu eram sigur cum se leagă opincile, fără să vorbesc Cauta? i un om inso? itor cineva din familie despre eventualele mele planuri de evadare, mă echipez cum pot şi plec neobservat, la oi. Stâna era cam la 4 km de sat. Fratele cel mai mare, Toader, care era cioban, m-a observat cum umblam cu nesiguran ă, căutând stâna.

Rămânerea aceasta nu mi-a adus prea multe bucurii.

Printre amintiri, de Dumitru Grad

Într-o zi, pe când ne întorceam de la o stână vecină, am trecut pe lângă o haită de câini. Şulăm, câinele cel mai voinic, a tăbărât pe mine, muşcându-mă de cap, mâini, şolduri. Am fost scos din gura câinilor de un cioban care se găsea mai pe aproape.

În ziua următoare aveau să Cauta? i un om inso? itor întâmple lucruri şi mai grave. Fratele cel mare cumpărase, fără ştirea tatii, o puşcă din cele rămase prin tranşee în urma războiului. Era inută în colibă, încărcată cu gloan e de rezervăpentru a speria lupii ce dădeau târcoale stânei, mai ales noaptea.

Un alt cioban, de la o stână vecină, a trecut în vizită pe la colibă.

  • Calaméo - Printre amintiri, de Dumitru Grad
  • Plecarea din Chisinau ora 2 zi Sosire în Praga.
  • Хилвар такую предосторожность одобрил, но настаивал и еще на одной, которую Олвин не предусмотрел.
  • H.P. LOVECRAFT - gazetadebuzau.ro - gazetadebuzau.ro

Desigur, cunoştea arma. Vrând să-mi demonstreze ce ştie el să facă, neatent, a împins un cartuş în eavă şi a apăsat pe trăgaci ca să audă ăcănitul, dar glon ul a fost percutat şi a trecut prin piciorul meu stâng, în treimea superioară a femurului, fracturându-mi osul.

Un alt frate care venise să aducă alimente brânză, slănină, mălaise găsea la un pas de mine. El a fugit să-i alarmeze pe părin i. Tata, care se afla la arat tocmai în partea opusă a comunei, spre Săliştea, a venit cu căru a abia pe înserat. Toader s-a ascuns, pentru a nu da ochii cu tata.

Cauta? i un om inso? itor

La spitalul din Vişeu de Sus, mi-au fixat piciorul în aparat ghipsat şi mi-au tratat rănile provocate de câini. Întâmplările acestea au avut loc în Săptămâna Patimilor. Înscrierea nu a mai avut loc decât în toamna anului următor. În mod mai pu in obişnuit, în această familie to i cei maturi erau ştiutori de carte. Tata bătrân — Toderaş — citea cu litere chirilice. Tata citea cu litere latine.

În această atmosferă, m-am pomenit citind atât cu alfabetul latin, cât şi cu cel chirilic, fără să fi intervenit cineva într-un mod sau altul, încă înainte de a deveni elev. Fra ii mai mari întrerupseseră şcoala, iar următorii erau încă departe. Între timp mai decedaseră din ei.

Mark Plotkin: What the people of the Amazon know that you don’t

Am intrat în clasă după ce am ciocănit în uşă. Am salutat creştineşte, cum ştiam de acasă, am sărutat mâna Cauta? i un om inso? itor Tar ea Ion, care era la masă, şi, după câteva întrebări, am fost trimis să iau loc pe un scaun de bancă ce nu avea pupitru în fa ă.

Am fost neplăcut impresionat de acest loc.

Asevedeași