CJ: Ședință ordinară pentru aprobarea bugetului pe 2015

cj buzauJoi de la ora 09:00 consilierii județeni se vor reunii în ședința ordinară din luna februarie. Cel mai important punct de  pe ordinea de zi este cu siguranță aprobarea bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2015. La venituri se stabilește suma de 354.882.000 lei, la cheltuieli suma de 389.382.000 lei iar la deficit suma de 34.500.000 lei.

buget

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 12 februarie 2015:

 1. Aprobarea utilizării în anul 2015 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2014;
 2. Aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2015;
 3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău;
 4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău;
 5. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive pe anul 2015;
 6. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău;
 7. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat;
 8. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău;
 9. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;
 10. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Bibliotecii Judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău;
 11. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Muzeului Judeţean Buzău;
 12. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;
 13. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău pe anul 2015;
 14. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;
 15. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Rm. Sărat;
 16. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Camerei Agricole Judeţene Buzău;
 17. Aprobarea Programului de lucrări de întreţinere curentă/periodică şi reparaţii drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău şi, respectiv, a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală în anul 2015;
 18. Aprobarea Programului de Achiziţii Publice al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2015;
 19. Aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu al judeţului Buzău în anul 2015;
 20. Aprobarea GHIDULUI SOLICITANTULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu al judeţului Buzău pentru activităţi nonprofit de interes general;
 21. Aprobarea documentului strategic Master Plan pentru „Extinderea şi reabilitarea Infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Buzău” – formă revizuită;
 22. Atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate pe traseul Buzău – Săpoca şi retur operatorului de transport SC IANIC TRANS SRL;
 23. Actualizarea componenţei Comisiei de evaluare şi selecţie a asociaţiilor şi fundaţiilor care pot primi subvenţii de la bugetul judeţului pentru activităţi de asistenţă socială, conform Legii nr. 34/1998;
 24. Actualizarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism a Judeţului Buzău;
 25. Constituirea unei comisii speciale a Consiliului Judeţean Buzău pentru monitorizarea serviciului de transport public prin curse regulate speciale la nivelul Judeţului Buzău.

Be the first to comment

Leave a Reply