COMUNICAT DE PRESĂ: Privind poziția Consilierilor Județeni PP-DD față de bugetul Consiliului Județean Buzău in 2014

eduard-01-300x240   PP-DD constată cu regret, încă o dată, lipsa de viziune a bugetului Consiliului Judeţean Buzău. Ca şi în anii trecuţi, în constituirea bugetului nu s-a ţinut cont de adevăratele probleme ale locuitorilor din judeţ. Ne-am tot obişnuit să împărţim sărăcia, dar nu putem să nu ne întrebăm de ce doar noi, simpli cetăţeni ai judeţului, trebuie să suportăm efectele unei conduceri lipsite de viziune şi deschidere către societatea de mâine.

Considerăm ca priorităţi fundamentale în vederea dezvoltării urbane, economice, educaţionale cât şi alinierea la tendinţele europene privind dezvoltarea societăţii informaţionale ca fiind următoarele:

1. Stabilirea strategiei, a obiectivelor şi resurselor necesare pentru dezvoltarea unitară a judeţului Buzău până în 2030 – în acest sens, strategia ar trebui să vină în urma consultării publice şi să fie asumată de către toate partidele politice;

2. Strategia ar trebui să fie orientată catre viitor, să ţină cont de aşezarea geografică a judeţului, a poziţionării strategice Bucureşti – Iaşi și Dunăre – Marea Neagră și Transilvania, a resurselor naturale pe care le deţine, a deficitului demografic de care suferă, a specificului local din punct de vedere tradiţional, turistic şi cultural;

3. Implementarea Programului „Satul Buzoian – Satul Viitorului” care să asigure introducerea reţelelor de apă şi canal în toate satele din judeţul Buzău şi susţinerea sistemului de învăţământ local prin creşterea profesionalizării cadrelor didactice;

4. Inițierea unor programe de reimpădurire și amenajare a unor liziere cu rol de protecție anti-viscol;

5. Dezvoltarea agro-turismului prin parteneriate cu instituţiile de învăţământ, casele de pensii, dar mai ales, atragerea de investitori in zonele cu potenţial sporit;

Atâta timp cât bugetul va fi constituit din sume de bani ce provin fie din taxele şi impozitele cetăţenilor, fie din ce scapă printre degete de la Guvern aceste proiecte nu pot prinde contur. Actuala conducere a Consiliului Judeţean trebuie să îşi dezvolte strategiile viitorului, bazate pe o realitate euro-regională.

Numai atragerea de mari investitori cărora să le creăm facilităţi şi atragerea de fonduri europene ne poate duce către o societate modernă. Sigur, asta presupune o abordare nouă din punctul de vedere al administraţiei locale, şi anume, negocieri intense cu Guvernul României prin ministerele de resort, cât şi cu instituţiile europene.

Din punct de vedere al resurselor, judeţul Buzău poate avea un rol determinant in PIB-ul naţional prin agricultura dezvoltată în partea estică a judeţului, a legumiculturii din partea centrală şi a viilor, turismului și resursei silvice din partea vestică şi de nord.

Dezvoltarea agriculturii ar trebui să fie susţinută de către Consiliul Judeţean prin parteneriate local-strategice ce implică crearea centrelor de preluare şi procesare a produselor, a capacităţii publice de stocare a recoltelor, dar mai ales a implementării unei strategii de refacere a sistemului de irigaţii.

În concluzie, în bugetul acestui an constatăm că toţi banii se duc în „marile proiecte” de asfaltare a drumurilor care veşnic se deteriorează şi a achiziţiilor publice de cele mai multe ori penale aşa cum, de curând a constatat si DNA-ul că s-a intamplat în mandatul dlui Victor Mocanu.

Este trist să constatăm că oameni tineri, aflați în conducerea Consiliului Județean nu dau dovadă de deschidere și viziune. Actuala abordare este condusă și reglată dupa niște reguli ce contravin interesului general dar mai ales politicii de „bună administrare” a activelor și resurselor locale.

PP-DD își rezervă dreptul ca în perioada proximă să supună evaluării impactul pe termen scurt și mediu al prevederilor bugetului județean și să propună măsurile corective pe care le consideră oportune în satisfacerea intereselor tuturor cetațenilor din Județul Buzău.

 

Eduard Dumitrașcu

Președinte PP-DD
O.J. Buzău

Buzău,
31 ianuarie 2014

Be the first to comment

Leave a Reply