Reuniunea site- ului Webding,

Reuniunea site- ului Webding

Incertitudinile ar putea fi cu atât mai mari cu cât identitatea obiectului nu a putut fi desluşită decât pe baza unor fotografii. Piesa se prezintă sub forma unei tije din fier cu plăci terminale unite printr-o torsadă. La una dintre extremităţi, placa se continuă cu un segment îndoit şi îngustat terminat cu excrescenţă aplatizată, ovală. Cealaltă extremitate, ruptă din vechime, nu prezintă aceeaşi îngustare şi îndoire, dar se termină tot cu o aplatizare ovală. Segmentul central al piesei are o secţiune poligonală patrulateră sau hexagonală?

Cu ajutorul unui cleşte a fost rotită zona mediană a tijei.

Examples: be a competitor You can go online and buy a hacking service to knock your business competitor offline. Puteți să vă conectați online și să cumpărați un serviciu de hacking pentru a vă lovi concurentul de afaceri offline. Each competitor will select the final category for his opponent.

În prealabil, extremităţile cu aspect de placă ale piesei fuseseră fixate sau susţinute ferm. Astfel, a rezultat o torsadă simetrică faţă de mediana ei. Küchengerät din cea de-a Doua Epocă a Fierului.

Torsade simetrice realizate prin rotirea zonei mediane a unei tije cu extremităţile ei plate rămase fixe pot fi recunoscute în cazul unor furci pentru carne gr.

Fleischgabel din Italia şi din Europa centrală a Epocii Fierului6. Furcile pentru carne au făcut parte din instrumentarul de banchet symposium de tradiţie mediteraneeană şi au fost folosite pentru manevrarea şi extragerea bucăţilor de carne fiartă din cazanul de gătit7.

Politic Viziunea sintetizată asupra problemei transnistrene n prezentul document sunt analizate evenimentele ce au avut loc în intervalul de timp 27 noiembrie — 14 aprilie MsoNormal, li. MsoNormal, div.

În perioada târzie a primei Epoci a Fierului, astfel de ustensile au fost adoptate în Etruria şi în regiunile circum-alpine8. Valenţele simbolice ale acestor furci au determinat integrarea lor în inventarele funerare fastuoase din aceleaşi regiuni şi în cea de-a Doua Epocă a Fierului9.

La începutul La Tène-ului târziu, diferite forme de furci italice pentru carne au continuat să fie importate în regiunile alpine şi în oppida nord-alpine, de exemplu la Manching Instrumente similare au fost descoperite şi la Răcătău, Costești sau Căpâlna Alte furci pentru carne, de Reuniunea site- ului Webding mai mici, cu mânerul cu torsadă dar fără Reuniunea site- ului Webding aplatizate provin din depozitul de pe Muntele Strâmbu şi din așezarea de la Poiana O torsadă similară mai poate fi recunoscută şi pe mânerul în formă de tijă al unui vătrai germ.

Extremităţile acestor piese nu au însă aspectul unor plăci, aşa cum Reuniunea site- ului Webding poate observa în cazul piesei de la Glogova.

Это нетрудно.

Figura 5. Furcă pentru carne kreágra din Reuniunea site- ului Webding din depozitul de la Sanzeno prelucrare grafică după Nothdurfterpl. Analogia cea mai apropiată pentru piesa din depozitul gorjean este oferită de furca de măcelărie masivă din depozitul de la Sanzeno, în Tirolul italian Fig.

Mai precis, piesa de la Glogova se aseamănă corpului central Reuniunea site- ului Webding acestei furci: veriga de ataşare, ţepuşele îndoite şi ornamentele cu volute Reuniunea site- ului Webding în schimb, sunt similare torsada, extremităţile plate şi îndoirea mânerului.

Foarte probabil, orificiul vizibil pe una dintre extremităţile plate ale piesei de la Glogova putea folosi montării unui ornament cu volute similar exemplarului de la Sanzeno.

Din păcate, această analogie nu este suficient de relevantă şi pentru cronologie. Furca mare pentru carne de la Sanzeno are analogii în descoperiri din nordul Italiei de la finele secolului al IV-lea Majoritatea materialelor din depozitul tirolez pot fi datate în secolele V— II a.

Analogiile de la Lozna, Răcătău, Poiana şi Costeşti se încadrează toate în secolele care au premers cuceririi romane a Daciei. Fapt semnificativ, în descoperirile cu unelte şi ustensile din Dacia provincială, furcile de măcelărie similare celor de la Sanzeno sunt nesigur atestate Această conjunctură ar putea pleda pentru interpretarea furcii de la Glogova ca un import anterior întemeierii provinciei Dacia.

Kreágra cu tub de înmănuşare Fig. Piese similare au fost descoperite în contexte târzii La Tène din Europa centrală17 şi în câteva aşezări locuite intens în secolele I a.

Aceste analogii nu permit o sincronizare cu descoperiri de epocă provincială.

Reuniunea site- ului Webding

Brăzdarul de plug Fig. Ipoteza preluării brăzdarelor din lumea elenistică prin intermediul tracilor, în virtutea înrudirii etno-lingvistice dintre aceştia şi daci, a fost generos îmbrăţişată O scurtă sistematizare a subiectului este necesară.

Brăzdarele proto-istorice lat. În Reuniunea site- ului Webding fiecărui tip, proporţiile exemplarelor diferitelor Reuniunea site- ului Webding pot să varieze flagrant. Exemplarul de la Glogova, cu tija asemeni unei plăci rectangulare prelungi, poate fi comparat unor exemplare ale variantelor B1-B2 din tipologia lui Henning Brăzdarele cu manşon deschis sunt atestate în aria La Tène, din Gallia până în Pannonia În România, astfel de brăzdare se regăsesc în inventarele depozitelor de unelte din fier est-carpatice de la Negri, Lozna şi Oniceni, datate în La Tène-ul mijlociu şi târziu24, dar au continuat să fie folosite şi în epocă romană La nord de Dunăre, cele mai timpurii brăzdare cu croşetă apar deabia în aşezări Poiana, Popeşti, Tinosu sau în fortificaţii montane Ardeu, Costeşti, Grădiştea de Munte 29 din secolele I a.

Pentru o datare mai timpurie, indiciile lipsesc deocamdată. În orice caz, brăzdarele cu tijă şi croşetă din Dacia pre-romană reprezintă un import sudic fie import propriu-zis, fie import de tehnologie şi reflectă intensificarea conexiunilor supraregionale cu lumea mediteraneeană.

Descoperirea mai multor brăzdare cu croşetă în Transilvania sugerează posibilitatea încadrării lor începând cu acea perioadă în care importurile italice şi elenistice târzii veselă din bronz, tetradrahme, drahme, denari au pătruns pentru prima dată în mod masiv în Perinder Dating Site. Arcului Carpatic. Ori acest fenomen a avut loc numai după începutul secolului I a. Descoperirea unui brăzdar la Reuniunea site- ului Webding are o importanţă particulară, deoarece locuirea din această aşezare încetează la începutul secolului I p.

Prin urmare, brăzdarele cu croşetă puteau pătrunde la nord de Dunăre şi înaintea acestui moment, respectiv în faza LTD2 Practici depoziţionale non-funerare La Tène târziu în sud-vestul României 95 cca 75 a. Totodată, trebuie precizat că brăzdarele cu croşetă au fost utilizate şi în epocă romană provincială, aşa cum o indică o serie de descoperiri din România şi Bulgaria Prin urmare, doar pe baza analogiilor, de la Glogova nu poate fi datat cu certitudine exclusiv înaintea cuceririi romane a Daciei.

Secerile Fig. Exemplarele de la Glogova corespund celui din urmă tip. Variaţii morfologice suplimentare sunt determinate de sistemele mai simple sau mai complexe de montare a mânerului din lemn I terminaţie simplă cu croşetă laterală Babeş I ; II terminaţie cu croşetă laterală şi orificii pentru nituri Babeş II ; III terminaţie cu croşetă laterală precedată de un manşon deschis Babeş III.

Toate cele trei variante se regăsesc în inventarul depozitului de la Lozna. Cele trei seceri de la Glogova corespund variantei Babeş I. Pe teritoriul României, apariţia secerilor din fier cu lama curbată lateral încă din secolele al III-lea şi al II-lea a. Asemeni brăzdarelor cu croşetă, aceste seceri au cunoscut o răspândire mai mare odată cu apariţia fortificaţiilor din Munţii Orăştiei şi dezvoltarea aşezărilor de epocă târzie La Tène precum cele de la Popeşti sau Poiana.

Deşi au continuat să fie Reuniunea site- ului Webding izolat Reuniunea site- ului Webding în Antichitatea târzie, secerile cu lama Reuniunea site- ului Webding lateral au fost înlocuite, după cucerirea romană a Daciei, de secerile cu lama sinuoasă tipurile Henning H1— H5 De exemplu, toate secerile din depozitul de epocă provincială de la Mărculeni un adevărat instrumentar de villa rustica aparţin tipului cu lama sinuoasă Prin urmare, pe teritoriul României, incidenţa maximă a secerilor similare celor de la Glogova corespunde perioadei pre-romane.

Structura, cronologia şi semnificaţia culturală a depozitului de la Glogova Depozitul de la Glogova reuneşte unelte de bucătărie cele două furci de măcelărie şi unelte agricole brăzdarul 6 Inventarul simbolizează ciclul agrar plantarea şi culesul cerealelorprecum şi prepararea cărnii animalelor mari fie vânat, fie bovine domestice. Depozitul de la Glogova reuneşte un instrumentar individual sau al unei comunităţi restrânse familiale.

Inserarea simbolurilor matematice

Prin structura Reuniunea site- ului Webding nu foarte diversificată şi cantitativ modestă, inventarul de la Glogova diferă de marile depozite de la Lozna, Negri sau Oniceni, compuse din zeci sau chiar sute de unelte din fier de acelaşi tip Totodată, tipologia diferită a brăzdarelor exclude o sincronizare cu aceste depozite din La Tène-ul mijlociu. Numărul secerilor de la Glogova trei este inferior numărului secerilor identificate într-o locuinţă de epocă târzie La Tène de la Kruglik şapte Totodată, micul depozit de la Glogova diferă şi faţă de depozitele de epocă provincială de la Lechinţa de Mureş, Dedrad şi Mărculeni41 care se disting printr-un inventar agricol complex, cu un număr sporit de obiecte, specific activităţilor multiple ale unei ferme provinciale romane.

În schimb, prin numărul mic de obiecte, depozitul de la Glogova este comparabil celui de la Cetăţeni un brăzdar, un cuţit de plug, un cleşte şi o nicovală Din păcate, modul de recuperare a acestui inventar este învăluit în incertitudini, astfel că integritatea şi provenienţa lui contextuală nu Reuniunea site- ului Webding sigure. Totuşi, depozitul de la Cetăţeni provine dintr-un sit în care nu a fost încă semnalată o prezenţă romană de vreme provincială. Practic, pentru datarea descoperirii de la Glogova se pot avansa două ipoteze: depozitul este fie pre-traianic, fie post-traianic.

În favoarea celei din urmă ipoteze ar putea fi invocată numai cronologia largă a brăzdarului.

Viziunea sintetizată asupra problemei transnistrene

Pentru o datare anterioară cuceririi romane a Daciei pledează majoritatea analogiilor furcilor de măcelărie şi a secerilor. În favoarea aceleiaşi ipoteze mai poate fi invocată şi structura cantitativ restrânsă şi puţin diversificată a depozitului, diferită atât de marile depozite din La Tène-ul mijlociu, cât şi de cele de epocă provincială. Astfel, ipoteza datării micului depozit în perioada pretraianică La Tène târziu şi epocă imperială timpurie îşi vădeşte maxima plauzibilitate.

Foarte probabil, îngroparea depozitului a Reuniunea site- ului Webding deliberată, dar motivul depunerii celor şase instrumente — votiv sau nu — se lasă mai greu de desluşit.

În mod surprinzător, în perioada pre-romană, numeroase unelte agricole din fier se regăsesc în situri amplasate pe înălţimi montane Cetăţeni, Costeşti, Grădiştea de Munte ş. O conexiune între instrumentele din fier şi centrele de putere montane pre-romane se conturează, deci, cu destulă claritate.

Se poate pune întrebarea dacă posesorul inventarului de la Glogova era un membru al acelei categorii sociale care deţinea cunoştinţe tehnologice necesare ridicării unor edificii monumentale asemeni celor din Munţii Orăştiei. Depunerea de la Glogova a fost la rândul ei realizată pe un deal cu pante abrupte acoperit de o pădure de stejari. Acest fapt reflectă intenţia protejării integrităţii inventarului, dar şi abandonarea lui departe de terenuri agricole.

Piese relativ rare în epocă preromană, instrumentele de la Glogova puteau fi înzestrate cu o valoare simbolică deosebită care o întrecea pe cea practicăfuncţională. În contextul unei mitologii locale populate de divinităţi ale naturii sălbatice43, ipoteza depunerii votive a depozitului de la Glogova nu trebuie exclusă.

Fără să fi avut intensitatea îngropării de tezaure cu piese de port şi de podoabe, depunerile de unelte şi ustensile alcătuiesc o categorie distinctă de descoperiri de epocă La Tène târziu.

Aceste depozite nu sunt manifestări izolate, ci pot fi înţelese în contextul depunerilor frecvente Dating Guy Nantes unelte din Europa centrală în perioadele mijlocie şi târzie ale La Tène-ului Uneltele din depozitul de la Glogova pot fi percepute ca indicii ale aculturaţiei unei lumi barbare încă libere la tehnologia mediteraneeană mediată de sistemul economic şi politic roman.

Prin analogiile multiple ale obiectelor din inventar, unele chiar foarte îndepărtate, micul depozit de la Glogova poate fi considerat ca o reuniune de importuri care au pătruns la nord de Dunăre într-una dintre fazele La Tèneului târziu sau ale epocii imperiale timpurii.

În stadiul actual al cercetării, o încadrare mai nuanţată nu poate fi stabilită. Cronologia obiectelor din depozitul de la Glogova nu îngăduie o asemenea precizare. Descoperirea vârfului de lance pe acelaşi deal de lângă Glogova Fig. Depunerea de vârfuri de lance de la Reuniunea site- ului Webding, judeţul Dolj Condiţiile de descoperire şi contextul arheologic 7 După cum voi arăta în continuare, o altă descoperire de dată recentă atestă posibilitatea manifestării unor practici depoziţionale non-funerare sincrone înmormântărilor de tip Padea — Panagjurski Kolonii.

La ora actuală, singurul sit cu înmormântări de tip Padea — Panagjurski Kolonii, cercetat sistematic din sudul României, este grindul Castraviţa de pe teritoriul satului Desa. Cercetarea de aici continuă mulţumită eforturilor unui colectiv condus de către Florin Ridiche şi Marius Bâsceanu de la Muzeul Olteniei din Craiova Fig.

Evantaiul cronologic al sitului este complex: morminte Verbicioara Epoca Bronzului şi Basarabi Prima Epocă a Fierului se adaugă unor vestigii romane — probabil anexele unei villa rustica fundaţii din piatră şi emplecton, tegule Izolat sau în stratul de cultură au fost identificate materiale preistorice, La Tène, romane e. Majoritatea mormintelor de tip Padea — Panagjurski Kolonii 10 morminte au fost descoperite în perioada —în sectoarele central şi de est ale săpăturii Fig.

Prezentarea lor sintetică a fost efectuată într-o comunicare recentă49 a cărei publicare o aşteptăm cu mult interes. Cercetările au continuat însă şi după anul Descoperirile efectuate în campania în caroul 14 prezintă un interes particular şi constituie obiectul contribuţiei de faţă Înainte de a detalia situaţia din caroul 14, sunt necesare câteva precizări referitoare la dinamica ocupării străvechi a sitului şi la stratigrafia locală.

În ciuda unor observaţii atente, efectuate în Reuniunea site- ului Webding diferite, stratigrafia se dovedeşte de cele mai multe ori inexpresivă.

Inserarea simbolurilor matematice - Word

Nivelurile de călcare preistorice şi roman nu pot fi Reuniunea site- ului Webding. Nivelul de călcare roman a putut fi distins numai izolat, doar în vecinătatea nemijlocită a fundaţiilor zidite. Stratigrafia sitului este inexpresivă. Tranziţia cromatică de la vegetal Reuniunea site- ului Webding depunerile antropice şi de la acestea la solul steril este treptată şi ambiguă.

Practici depoziţionale non-funerare La Tène târziu în sud-vestul României 97 Inexpresivitatea stratigrafică se datorează solului local, un loess aluvionar permeabil şi instabil. Apele pluviale sau revărsate de Dunăre infiltrează adânc solul şi antrenează difuz particulele materiilor organice descompuse, asemeni unei acuarele.

Reuniunea site- ului Webding

Stratigrafia a fost perturbată şi de acţiunea rădăcinilor unei păduri de stejari care a acoperit situl în epocă modernă Figura 6. Ovalul cu linie întreruptă indică zona în care au fost identificate până acum morminte de tip Padea — Panagjurski Kolonii; dreptunghiul cu linie punctată indică aproximativ conturul incintei romane villa rustica?

Reuniunea site- ului Webding

Pinten La Tène descoperit în umplutura gropii de fondare a pilonului roman nr. Fibule provinciale de epocă imperială timpurie descoperite din partea superioară a stratului de cultură din caseta Bronz; 2— 4.

Viziunea sintetizată asupra problemei transnistrene - Moldova Azi

Fier desene D. Plan of the archaeological excavations at Castraviţa site. Ellipse with dashed line indicates the area of Padea — Panagjurski Kolonii type graves. Rectangle with dotted line indicates hypothetically the Roman enclosure villa rustica?

Asevedeași